C-kuldet 2011.  Far: Imine`s Anders.     Mor: J-Lo Von Ellinghaus.
Anders har den 11 & 13 juni haft 2 vellykkede parringer med J-LO Von Ellinghaus.
Imine`s Calina Imine`S Cherina Imine`s Claude Imine`s Chripton
Klik her for at få dit eget GoMINIsite